Specialinredning & Montage

0709 709 323    info@sventoft.se

Specialinredning & Montage

Specialinredning
skräddarsydd för din verksamhet

Vi gör din vision verklig

Med Sventoft som partner i arbetet med din inredning utgår vi helt ifrån din verksamhet och vision. Vårt arbetssätt med tät kundkontakt gör det möjligt för oss att vara med genom hela processen och hjälpa dig från första idé till färdigt montage. Du behöver varken kompromissa med kvalité, tidsplan eller material. Sventoft är spindeln i nätet som får alla delar i projektet att prioriteras på rätt sätt.

RESTAURANG

RESTAURANG

Med ett unikt platsbygge ser vi till att atmosfären i din restaurang håller samma kvalité som maten.

BUTIK

BUTIK

Vi utvecklar platsbyggd inredning som matchar din vision eller monterar enligt färdigt koncept. 

KONTOR

KONTOR

Vi ökar effektivitet och produktivitet på din arbetsplats genom att specialinreda med fokus på personlighet och trivsel.

Restaurang

Butiker

Kontor

HOTELL

HOTELL

Som övergripande ansvarig entreprenör vid stora projekt säkerställer vi att inredningen blir av högsta kvalité.   

VÅRD OCH OMSORG

VÅRD OCH OMSORG

Vi arbetar fram ett helhetskoncept för din verksamhet där inredningen bildar ett uttryck, både av kontinuitet och helhet. 

Byggnadsvård

BYGGNADSVÅRD

Vi bistår med idéer för hur din verksamhet kan utvecklas och fräschas upp, utan att göra avkall på återbruk och kulturvärden. 

Hotell

Vård och omsorg

Byggnadsvård

SHOWROOMS OCH MÄSSMONTRAR

showrooms och mässmontrar

showrooms och mässmontrar

Vi tar fram en platsbyggd inredning som förstärker professionalism och matchar din verksamhets produkter och koncept. 

Våra projekt

Inget är för stort. Inget är för litet. Oavsett om du är ute efter en helhetslösning där vi bistår med allt, från projektering till montage, eller om du vill ha en entreprenör för en specifik del av ett projekt. Olika verksamheter. Olika projekt. Olika lösningar. Sventoft är alltid en nytänkande och pålitlig partner.

Processtegen

01

Planering
Vi tar gemensamt fram eller utvecklar en befintlig idé och utgår ifrån den för att arbeta fram ett koncept och ett ritningsunderlag.

02

Produktutveckling
Specialinredningen tillverkas, i enlighet med planeringen. Din vision blir till en färdig produkt där hantverksskicklighet säkerställer hög kvalité. 

03

Leverans
Specialinredningen levereras och monteras på plats efter ritningsunderlaget. Slutprodukten besiktigas. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?

david_sventoft

David Sventoft, Projektledare. david@sventoft.se 
0709 709 323.